Is comhthionól taighdeoirí ag comhoibriú ar ábhair atá dlúthcheangailte le bitheolaíocht na ngéanóm é an tIonad don Bhitheolaíocht Chrómasóim.

Cuimsítear leis an ionad 13 ghrúpa idir croíghrupaí agus grúpaí comhlacha le breis agus 50 taighdeoir agus foireann chúnta, atá lonnaithe in Áras na nEolaíochtaí Bithleighis.

Tá suim againn sna meichníochtaí móilíneacha atá mar bhunús le struchtúr agus feidhm na gcrómasóm ar leibhéil móilíneach agus cítiginiteach. Leis sin, déanaimid taighde ar macasamhlú, deisiú, éabhlóid agus struchtúr na gcrómasóm, ábhair atá bunúsach leis an ngéineolaíocht agus an n-eipigéineolaíocht agus tá tionchar acu ar ailse agus galar éigin eile.

Tá saineolas againn ar theichneolaíochtaí agus samhlacha chun staidéar a dhéanamh ar bhitheolaíocht chromasóim ar leibhéil móilíneach, ceallach, géanómaíoch, agus an orgánaigh. Tá timpeallacht againn ina bhfuil taighdeoirí idirnáisiúnta in ann idirphlé agus comhoibriú ar thaighde dinimiciúil ar mhaithe le tuiscint níos fearr a fháil ar an tionchar bitheolaíoch atá ag struchtúr agus dinimic na gcrómasóm agus na feidhmeanna leighis a bhaineann astu.

Ábhair Taighde

Tá postanna ar fáil linn!

Tá postanna ar fáil leis na grúpaí Morrison and Santocanale Ba cheart d'iarrthoirí teagmháil a dhéanamh leis na cinnire grúpaí go díreach.